RAS-bijdrage in de opleidingskosten

Valt u als werkgever onder de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage in de opleidingskosten.

In de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf is afgesproken dat werkgevers in de sector een bijdrage in de kosten ontvangen voor een basis(vak)opleiding die werknemers hebben gevolgd én met succes hebben aferond. Jaarlijks wordt vastgesteld welke opleidingstrajecten in aanmerking komen voor een bijdrage en hoeveel de bijdrage bedraagt per werknemer.

Per kalenderjaar stelt de RAS, Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche, het maximum budget vast dat voor bijdragen in opleidingskosten beschikbaar is.

Meer weten over deze vergoedingen of de voorwaarden? Klik hier!

De vergoedingen staan ook, per opleiding, vermeld op onze website. Zo ziet u direct wat de opleiding onder aan de streep kost. De RAS-vergoeding wordt door de RAS aan de werkgever uitgekeerd, uiterlijk zes weken nadat de examenresultaten bekend zijn.


Korting VSR leden
Werknemers van ondernemingen die lid zijn van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) hebben recht op een ledenkorting en ontvangen korting op de opleidingen DKSVSR-KMS Kwaliteitscontrole en VSR-KMS Kwaliteitsinspectie. De hoogte van de korting staat vermeld bij de opleidingen. De korting geldt alleen voor de open groepen. 

De VSR-opleidingen en -examens worden op verzoek van VSR door de Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) verzorgd en uitgevoerd door SVS. SSK verzorgt de uitgifte van diploma's, verklaringen van deelname en legitimatiepasjes van de VSR-KMS Kwaliteitscontroleurs en -inspecteurs. Alleen VSR-diploma's zijn geldig om door te kunnen stromen naar een vervolgopleiding binnen het gehele VSR-opleidingstraject.